III Conferència. “Estudis Literaris: Quin Demà Per A Estudis De Sempre?”

III Conferència. “Estudis literaris: quin demà per a estudis de sempre?”

La tercera edició de la Conferència de l’Aula Joaquim Molas pretén fer un balanç de les escoles, els corrents i les figures més representatives dels estudis literaris des del segle XVIII ençà. Amb un doble propòsit, si més no: d’una banda, oferir-ne una visió retrospectiva que destaqui, de manera crítica, allò que podem considerar vigent dels estudis d’ahir, i, de l’altra, valorar- ne les tendències del present i fer propostes constructives per als estudis de demà. Es tracta, en definitiva, d’analitzar i debatre sobre l’herència rebuda, la situació actual i el futur que volem per als estudis literaris de sempre.

Més
II Conferència. “Les Ciutats I L’espai Intel·lectual. Catalunya (1914-1936)”

II Conferència. “Les ciutats i l’espai intel·lectual. Catalunya (1914-1936)”

L’interval entre el tancament definitiu dels esquemes del segle XIX i el trencament brusc del projecte cultural català amb l’inici de la guerra civil espanyola, és determinant per a la consolidació dels principals objectius per a la modernització cultural de Catalunya. Són anys que mostren els fruits del procés de recuperació iniciat al segle XIX però, sobretot, és el període d’organització i planificació de noves estratègies culturals en les quals trobem implicats tots els registres socials, tant a Barcelona —que actua com a capital—, com a les principals ciutats catalanes, qualificades per Gaziel com a “viles espirituals”.

La II Conferència de l’Aula Joaquim Molas, vol posar damunt la taula el paper del rerepaís en aquest procés constructor per tal d’analitzar el diàleg que hi hagué entre aquestes viles i la metròpoli barcelonina.

Més
I Conferència. “La Catalanística En L’acadèmia Global”

I Conferència. “La catalanística en l’acadèmia global”

La I Conferència de l’Aula Joaquim Molas de la Biblioteca Museu Balaguer proposa una reflexió sobre les condicions actuals i les perspectives de futur de la catalanística internacional. Vinculats tradicionalment als estudis lingüístics i literaris i a la institució universitària, els estudis catalans s’enfronten a canvis acadèmics i disciplinaris inevitables que han modificat l’escenari, els actors, les demandes i les estratègies. Per parlar-ne, l’Aula Joaquim Molas convoca, a la seva I Conferència, alguns dels protagonistes d’ara de més relleu, i us convida a participar-hi.

Més